Eksempler på gennemførte opgaver/arbejdsområder:

· Udvikling og udforming af koncepter for haveterapi og natur guidet therapi som stressbehandling
· Udlicitering og kvalitetssikring på
ældreområdet
· Ledelsessupervision
· Kvalitetsudvikling og samspil mellem kommune og amt
· Kvalitetsudvikling og samspil mellem det offentlige og private
· Sparring og supervision til ledere på ældreområdet
· Kvalitetsudviklingsprojekter på flere sygehuse og institutioner
· Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere

· Gennemførelse af brugerundersøgelser
· Udformning af forretningsplaner

Indehaver Ella Hilker
Født 1950
Uddannet sygeplejerske Specialkonsulent siden 1993